سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آلاله هاشمی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۶) / برنامه ريز (۵) / دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه  (۴) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خط استوا (۱۳۹۸)
  ۲ -  آشفته گي (۱۳۹۷)
  ۳ -  چهار انگشت (۱۳۹۷)
  ۴ -  خرگيوش (۱۳۹۵)
  ۵ -  خفه‌گي (۱۳۹۵)
  ۶ -  خواب زده ها (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خط استوا (۱۳۹۸)
  ۲ -  چهار انگشت (۱۳۹۷)
  ۳ -  خرگيوش (۱۳۹۵)
  ۴ -  خواب زده ها (۱۳۹۲)
  ۵ -  يك عاشقانه ساده (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يك عاشقانه ساده (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  من و دبورا (۱۳۸۴)
  ۲ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)
  ۳ -  مكس (۱۳۸۳)
  ۴ -  بوتيك (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.