سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ليلا نقدی پری

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۱۱) / طراح چهره پردازي  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ابر بارانش گرفته (۱۳۹۸)
  ۲ -  بي سر (۱۳۹۸)
  ۳ -  دشمنان (۱۳۹۸)
  ۴ -  نرگس مست (۱۳۹۵)
  ۵ -  والدراما (۱۳۹۵)
  ۶ -  پريدن از ارتفاع كم (۱۳۹۳)
  ۷ -  يك شهروند كاملا معمولي (۱۳۹۳)
  ۸ -  پرويز (۱۳۹۱)
  ۹ -  دوستي از جنس آتش (۱۳۸۸)
  ۱۰ -  فصل باران هاي موسمي (۱۳۸۸)
  ۱۱ -  آواي جبرئيل (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  نرگس مست (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.