سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرهاد احمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه صحنه (۱) / دستيار صحنه (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جستجو در شهر (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  طبقه سوم (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ترانه كوچك من (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چهره به چهره (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.