سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير نوروزی

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / بازيگر (۵) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار تهيه كننده (۱) / مدير تداركات (۶) / تداركات (۵) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دربست (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مامان (۱۳۹۹)
  ۲ -  مصلحت (۱۳۹۹)
  ۳ -  سوغات فرنگ (۱۳۸۵)
  ۴ -  دندان طلا (۱۳۷۰)
  ۵ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  يوزپلنگ (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دندان طلا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. مدير تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گلوگاه (۱۳۸۹)
  ۲ -  دموكراسي تو روز روشن (۱۳۸۸)
  ۳ -  سن پترزبورگ (۱۳۸۸)
  ۴ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)
  ۵ -  نسل جادويي (۱۳۸۵)
  ۶ -  دندان طلا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوغات فرنگ (۱۳۸۵)
  ۲ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۵ -  مجردها (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس فراري (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  طغيان (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.