سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا صفوی

 زندگينامه  

محمدرضا صفوي متولد 1335 تهران، فارغ التحصيل كارگرداني از دانشگاه ايالتي نيويورك است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / نويسنده (۳) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۲) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۲ -  گريز از شهر (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تحفه هند (۱۳۷۳)
  ۲ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۳ -  گريز از شهر (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۲ -  گريز از شهر (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افسون (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.