سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد شايسته

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / مجري طرح (۲) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۵) / سرمايه گذار (۱) / جانشين مدير توليد (۳) / دستيار توليد (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / فيلمرو (۵) / تهيه كننده  (۵) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو   تهيه كننده  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بوتيك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو   تهيه كننده  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  50 كيلو آلبالو (۱۳۹۴)
  ۲ -  شش و بش (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو   تهيه كننده  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو   تهيه كننده  
 1. مدير توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آتيش بازي (۱۳۹۲)
  ۲ -  من همسرش هستم (۱۳۹۰)
  ۳ -  امشب شب مهتابه (۱۳۸۷)
  ۴ -  بي پولي (۱۳۸۶)
  ۵ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو   تهيه كننده  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  50 كيلو آلبالو (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو   تهيه كننده  
 1. جانشين مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۲ -  سرگيجه (۱۳۸۵)
  ۳ -  محاكمه (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو   تهيه كننده  
 1. دستيار توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروسك فرنگي (۱۳۸۴)
  ۲ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)
  ۳ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۴ -  مكس (۱۳۸۳)
  ۵ -  سربازهاي جمعه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو   تهيه كننده  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو   تهيه كننده  
 1. فيلمرو  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۲ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۳ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۴ -  كما (۱۳۸۲)
  ۵ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  زير نظر (۱۳۹۷)
  ۲ -  طلا (۱۳۹۷)
  ۳ -  قانون مورفي (۱۳۹۷)
  ۴ -  50 كيلو آلبالو (۱۳۹۴)
  ۵ -  خانه دختر (۱۳۹۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.