سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد كرباسيان

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۴) / برنامه ريز (۷) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۳) / گروه كارگرداني (۲) / مدير برنامه ريزي (۳) / دستيار برنامه ريز (۱) / بازيگر (۲) / مدير توليد (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تک تيرانداز (۱۳۹۹)
  ۲ -  فاصله (۱۳۸۸)
  ۳ -  محاكمه (۱۳۸۵)
  ۴ -  گل يخ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تک تيرانداز (۱۳۹۹)
  ۲ -  جانان (۱۳۹۷)
  ۳ -  بهت (۱۳۹۶)
  ۴ -  اين سيب هم براي تو (۱۳۹۳)
  ۵ -  تمشك (۱۳۹۲)
  ۶ -  شور شيرين (۱۳۸۸)
  ۷ -  محاكمه (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آكواريوم (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شور شيرين (۱۳۸۸)
  ۲ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)
  ۳ -  مكس (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)
  ۲ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  هايلايت (۱۳۹۶)
  ۲ -  نيكان و بچه غول (۱۳۹۱)
  ۳ -  فاصله (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از  
 1. دستيار برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  نيكان و بچه غول (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۲ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جانان (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.