سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نشاط

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / دستيار توليد (۱) / مسئول لباس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مسئول لباس  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)
  ۲ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)
  ۳ -  فصل خون (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مسئول لباس  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  فصل خون (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مسئول لباس  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سمندر (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.