سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يزدان فتوحی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / نويسنده (۱) / بازنويسي فيلمنامه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هشت پا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دختري در قفس (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ثبت با سند برابر است (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ما خيلي باحاليم (۱۳۹۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.