سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين محمديان

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / بازيگر (۳) / دستيار جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آسمان آبي مادرم (۱۳۹۳)
  ۲ -  آفتاب، مهتاب، زمين (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آسمان آبي مادرم (۱۳۹۳)
  ۲ -  آفتاب، مهتاب، زمين (۱۳۹۱)
  ۳ -  پرواز بادبادكها (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.