سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد مدرسی

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۵) / مجري طرح (۶) / مدير توليد  (۸) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)
  ۲ -  رفيق بد (۱۳۸۶)
  ۳ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۴ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۵ -  كلاه قرمزي و سروناز (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)
  ۲ -  رفيق بد (۱۳۸۶)
  ۳ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۴ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۵ -  كلاه قرمزي و سروناز (۱۳۸۱)
  ۶ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  رفيق بد (۱۳۸۶)
  ۲ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۳ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۴ -  كلاه قرمزي و سروناز (۱۳۸۱)
  ۵ -  دختر شيريني فروش (۱۳۸۰)
  ۶ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۷ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۸ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.