سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد بهرامی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / دستيار برنامه ريز (۱) / بازيگر (۱) / طراح صحنه (۱) / طراح دكور  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه   طراح دكور  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرسه در مه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه   طراح دكور  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرسه در مه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه   طراح دكور  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  عقاب صحرا (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه   طراح دكور  
 1. دستيار برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زينت (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه   طراح دكور  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه   طراح دكور  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تهران 1500 (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه   طراح دكور  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تهران 1500 (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.