سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بختياری

 

فيلم شناسی :   مسئول هنروران (۱) / بازيگر (۲) / حمل و نقل  (۲) فيلم شناسی :   مسئول هنروران   بازيگر   حمل و نقل  
 1. مسئول هنروران  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مسئول هنروران   بازيگر   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)
  ۲ -  كي دسته گل به آب داده؟ (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   مسئول هنروران   بازيگر   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بيست (۱۳۸۷)
  ۲ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.