سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ابوالقاسم كتابچی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۸) / چاپ (۱۴) / ظهور (۱) / دستيار لابراتوار (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   دستيار لابراتوار   با تشكر از  
 1. لابراتوار  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۲ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)
  ۳ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)
  ۴ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۵ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۶ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۷ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۸ -  شب دهم (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   دستيار لابراتوار   با تشكر از  
 1. چاپ  : (۱۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۲ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۳ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۴ -  عبور از تله (۱۳۷۲)
  ۵ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۶ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۷ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۸ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۹ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۱۱ -  راز خنجر (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۱۳ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۱۴ -  شب دهم (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   دستيار لابراتوار   با تشكر از  
 1. ظهور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   دستيار لابراتوار   با تشكر از  
 1. دستيار لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   دستيار لابراتوار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.