سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جعفر صادقی

 

فيلم شناسی :   ضبط موسيقي (۴) / ناظر ضبط موسيقي (۲) / صدابردار صحنه (۱) / صداگذاري و ميكس (۱) / با تشكر از (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   ناظر ضبط موسيقي   صدابردار صحنه   صداگذاري و ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. ضبط موسيقي  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۲ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۳ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۴ -  همه دختران من (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   ناظر ضبط موسيقي   صدابردار صحنه   صداگذاري و ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. ناظر ضبط موسيقي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۲ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   ناظر ضبط موسيقي   صدابردار صحنه   صداگذاري و ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. صدابردار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   ناظر ضبط موسيقي   صدابردار صحنه   صداگذاري و ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   ناظر ضبط موسيقي   صدابردار صحنه   صداگذاري و ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۲ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   ناظر ضبط موسيقي   صدابردار صحنه   صداگذاري و ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.