سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی احمدی

  تاريخ و محل تولد
بيست و پنجم ارديبهشت ماه سال 1349
تهران
 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۷) / برنامه ريز (۸) / دستيار كارگردان (۴) / مدير برنامه ريزي (۲) / بازيگر  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ميليونر ميامي (۱۳۹۵)
  ۲ -  نزديك‌تر (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صداها (۱۳۸۷)
  ۲ -  نيلوفر (۱۳۸۷)
  ۳ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)
  ۴ -  سه زن (۱۳۸۵)
  ۵ -  جايي براي زندگي (۱۳۸۳)
  ۶ -  مجردها (۱۳۸۳)
  ۷ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  قصه ها (۱۳۹۰)
  ۲ -  صداها (۱۳۸۷)
  ۳ -  نيلوفر (۱۳۸۷)
  ۴ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)
  ۵ -  سه زن (۱۳۸۵)
  ۶ -  جايي براي زندگي (۱۳۸۳)
  ۷ -  مجردها (۱۳۸۳)
  ۸ -  شمعي در باد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قصه ها (۱۳۹۰)
  ۲ -  شمعي در باد (۱۳۸۲)
  ۳ -  سپيديال (۱۳۷۲)
  ۴ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چ (۱۳۹۲)
  ۲ -  راه آبي ابريشم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۲ -  آن سوي آتش (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.