سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين قناعت

 زندگينامه  

حسين قناعت متولد 1344 آمل است. وي فعاليت سينمايي را سال 1372 به عنوان دستيار كارگرداني با فيلم «تيك تاك» به كارگرداني محمدعلي طالبي آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۱) / دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۳) / دستيار كارگردان (۳) / مشاور كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / نويسنده (۷) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / تهيه كننده  (۴) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پيشي ميشي (۱۳۹۹)
  ۲ -  سلفي با رستم (۱۳۹۸)
  ۳ -  والدين امانتي (۱۳۹۸)
  ۴ -  تپلي و من (۱۳۹۷)
  ۵ -  لازانيا (۱۳۹۶)
  ۶ -  دزد و پري 2 (۱۳۹۵)
  ۷ -  قهرمانان كوچك (۱۳۹۵)
  ۸ -  دزد و پري (۱۳۹۳)
  ۹ -  زخم شانه حوا (۱۳۸۶)
  ۱۰ -  ماجراهاي اينترنتي (چاي نت) (۱۳۸۳)
  ۱۱ -  من و نگين دات كام (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۲ -  آوازهاي سرزمين مادري ام (۱۳۸۱)
  ۳ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۲ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)
  ۳ -  تيك تاك (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  من بن لادن نيستم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پيشي ميشي (۱۳۹۹)
  ۲ -  سلفي با رستم (۱۳۹۸)
  ۳ -  لازانيا (۱۳۹۶)
  ۴ -  قهرمانان كوچك (۱۳۹۵)
  ۵ -  زخم شانه حوا (۱۳۸۶)
  ۶ -  ماجراهاي اينترنتي (چاي نت) (۱۳۸۳)
  ۷ -  من و نگين دات كام (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  من بن لادن نيستم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سلفي با رستم (۱۳۹۸)
  ۲ -  والدين امانتي (۱۳۹۸)
  ۳ -  تپلي و من (۱۳۹۷)
  ۴ -  دزد و پري 2 (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.