سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين الهی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / امور مالي (۱) / تهيه كننده  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  معما (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   تهيه كننده  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۲ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.