سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی مختاری

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / حمل و نقل (۱) / لابراتوار (۱۴) / چاپ (۱۳) / دستيار چاپ (۱) / دستيار لابراتوار  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حوالي اتوبان (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۲ -  سارا (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سارا (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۲ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۳ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۴ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۵ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۶ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۷ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۸ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)
  ۹ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  قدير (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  در آمريكا اتفاق افتاد (۱۳۵۰)
  ۱۴ -  ديوار شيشه اي (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. چاپ  : (۱۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۲ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۳ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۴ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۵ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۶ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۷ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)
  ۸ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)
  ۹ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  قدير (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  در آمريكا اتفاق افتاد (۱۳۵۰)
  ۱۳ -  ديوار شيشه اي (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.