سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد رضوی

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۱) / دستيار توليد (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خواب است پروانه (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شعله‌ور (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.