سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حمداله عابدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تهيه كننده (۴) / سرمايه گذار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۲ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۳ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)
  ۴ -  يوزپلنگ (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.