سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهرداد كاظمی

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۳) / خواننده (۳) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   خواننده   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بي خداحافظي (۱۳۹۰)
  ۲ -  يك خانواده محترم (۱۳۹۰)
  ۳ -  فيلادلفي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   خواننده   امور فني  
 1. خواننده  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۲ -  تفنگدار (۱۳۶۲)
  ۳ -  موج طوفان (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   خواننده   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يكي مي خواد باهات حرف بزنه (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.