سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مريم اشرفی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / مشاور كارگردان (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / منشي صحنه (۱) / بازيگر (۲) / عكس  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   عكس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ميلاد (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   عكس  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دت يعني دختر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   عكس  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پرسه در شهر لاجوردي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   عكس  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ميلاد (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   عكس  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  يك داستان واقعي (۱۳۷۴)
  ۲ -  بهار (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   عكس  
 1. عكس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ابجد (۱۳۸۱)
  ۲ -  دت يعني دختر (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.