سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر محمودكلايه

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۴) / فيلمبردار (۱) / مدير نور پردازي (۱) / نورپرداز (۱) / دستيار فيلمبردار (۴) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / دستيار نورپردازي (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   تداركات  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پشت پرده ي مه (۱۳۸۳)
  ۲ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)
  ۳ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)
  ۴ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   تداركات  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   تداركات  
 1. مدير نور پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   تداركات  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   تداركات  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۲ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۳ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۴ -  ميلاد (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   تداركات  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   تداركات  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.