سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

صفر سلاح لو

 

فيلم شناسی :   تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / امور فني صدا (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سمندر (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ملخ زدگان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حادثه (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.