سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر محمدی

 زندگينامه  

ناصر محمدي (داوود محمدي شلماني) متولد 1325 تهران است. وي فعاليت فيلمسازي را از سال 1350 با كارگرداني فيلم «شكار انسان» آغاز كرد و در سال 1358 نمايشي به نام «روسري قرمز» را به روي صحنه برد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۸) / نويسنده (۱۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / تدوين (۲) / طراح صحنه و لباس (۱) / تهيه كننده  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۱۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بوي گل سرخ (۱۳۸۰)
  ۲ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۳ -  محكومين (۱۳۶۶)
  ۴ -  ملخ زدگان (۱۳۶۲)
  ۵ -  جانبازان (۱۳۶۱)
  ۶ -  قديس (۱۳۶۰)
  ۷ -  باغ بلور (۱۳۵۷)
  ۸ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۹ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  اسلحه (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  خشم و خون (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  شكار انسان (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۱۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بوي گل سرخ (۱۳۸۰)
  ۲ -  محكومين (۱۳۶۶)
  ۳ -  قديس (۱۳۶۰)
  ۴ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۵ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۶ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۷ -  اسلحه (۱۳۵۴)
  ۸ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۹ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   تهيه كننده  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   تهيه كننده  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۲ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   تهيه كننده  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۲ -  قديس (۱۳۶۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.