سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نصرت دستمزدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / تهيه كننده (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۲ -  ارثيه (۱۳۶۷)
  ۳ -  زرد قناري (۱۳۶۷)
  ۴ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۵ -  گنج (۱۳۶۳)
  ۶ -  چوپانان كوير (۱۳۵۹)
  ۷ -  خانه آقاي حقدوست (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باو (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زرد قناري (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.