سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر نظام دوست

 

فيلم شناسی :   ميكس (۱) / امور صدا (۲) / افكت  (۱۰) فيلم شناسی :   ميكس   امور صدا   افكت  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چوپانان كوير (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   ميكس   امور صدا   افكت  
 1. امور صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۲ -  خونبارش (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   ميكس   امور صدا   افكت  
 1. افكت  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)
  ۲ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۳ -  سفر عشق (۱۳۶۷)
  ۴ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)
  ۵ -  بهار (۱۳۶۴)
  ۶ -  توهم (۱۳۶۴)
  ۷ -  گره (۱۳۶۴)
  ۸ -  ميلاد (۱۳۶۳)
  ۹ -  چوپانان كوير (۱۳۵۹)
  ۱۰ -  چه پر ستاره بود شبم (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.