سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد يعقوبی

 

فيلم شناسی :   بازيگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۱) / جانشين مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   بازيگردان   نويسنده   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. بازيگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خشكسالي و دروغ (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   نويسنده   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خشكسالي و دروغ (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   نويسنده   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   نويسنده   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مأموريت (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.