سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

قاسم پرويزی

 

فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۳) / دستيار تداركات  (۴) فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)
  ۲ -  چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)
  ۳ -  عبور از غبار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۲ -  افسانه آه (۱۳۶۹)
  ۳ -  جدال در تاسوكي (۱۳۶۵)
  ۴ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.