سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود علی زاده

 

فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۶) / عكس (۱۲) / تصويربردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   عكس   تصويربردار پشت صحنه  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اعدامي (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   عكس   تصويربردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۲ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۳ -  ريشه در خون (۱۳۶۳)
  ۴ -  شب شكن (۱۳۶۳)
  ۵ -  مرز (۱۳۶۰)
  ۶ -  مسافر شب (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   عكس   تصويربردار پشت صحنه  
 1. عكس  : (۱۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۲ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۳ -  دلار (۱۳۶۷)
  ۴ -  بهار در پاييز (۱۳۶۶)
  ۵ -  گرفتار (۱۳۶۶)
  ۶ -  محكومين (۱۳۶۶)
  ۷ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۸ -  برگ و باد (۱۳۶۳)
  ۹ -  جنجال بزرگ (۱۳۶۳)
  ۱۰ -  حادثه (۱۳۶۳)
  ۱۱ -  زخمه (۱۳۶۲)
  ۱۲ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   عكس   تصويربردار پشت صحنه  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.