سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جمشيد فرحی

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۸) / تصويربردار (۱) / دستيار فيلمبردار (۲۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بالاش (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۸)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  تفنگ شكسته (۱۳۶۴)
  ۲ -  زخمه (۱۳۶۲)
  ۳ -  موج طوفان (۱۳۵۹)
  ۴ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)
  ۵ -  عبور از مرز شب (۱۳۵۷)
  ۶ -  مريم و ماني (۱۳۵۷)
  ۷ -  كلام حق (۱۳۵۶)
  ۸ -  بوف كور (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   امور فني  
 1. تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خانه خراب (۱۳۵۴)
  ۲ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۳ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۴ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۵ -  سازش (۱۳۵۳)
  ۶ -  شازده احتجاب (۱۳۵۳)
  ۷ -  گوزنها (۱۳۵۳)
  ۸ -  تنگسير (۱۳۵۲)
  ۹ -  خاك (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  نفرين (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  دشنه (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  رگبار (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  بدنام (۱۳۵۰)
  ۱۶ -  سه ديوانه (۱۳۴۷)
  ۱۷ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۱۸ -  زبون بسته (۱۳۴۴)
  ۱۹ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۲۰ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)
  ۲۱ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۲۲ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دزد شهر (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.