سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

همايون باقی زاده

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۶) / منشي صحنه (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  برگ و باد (۱۳۶۳)
  ۲ -  پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)
  ۳ -  حادثه (۱۳۶۳)
  ۴ -  شب شكن (۱۳۶۳)
  ۵ -  زخمه (۱۳۶۲)
  ۶ -  ملخ زدگان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آري چنين بود (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.