سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج مهديان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / خواننده  (۱۳) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تشنه باران (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. خواننده  : (۱۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۲ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۳ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۴ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۵ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۶ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۷ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۸ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۹ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  مرد (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.