سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود هوشمند

 

فيلم شناسی :   شعر  (۵۱) فيلم شناسی :   شعر  
 1. شعر  : (۵۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۲ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۳ -  خاتون (۱۳۵۶)
  ۴ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۵ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۶ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۷ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۸ -  بيدار در شهر (۱۳۵۵)
  ۹ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۱۸ -  تعصب (۱۳۵۴)
  ۱۹ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)
  ۲۰ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۲۱ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۲۲ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۲۳ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۲۴ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۲۵ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۲۶ -  همت (۱۳۵۴)
  ۲۷ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۲۸ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۲۹ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۳۰ -  بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)
  ۳۱ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۳۲ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۳۳ -  دكتر و رقاصه (۱۳۵۳)
  ۳۴ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۳۵ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۳۶ -  مرغ همسايه (۱۳۵۳)
  ۳۷ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۳۸ -  بي حجاب (۱۳۵۲)
  ۳۹ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۴۰ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۴۱ -  سراب (۱۳۵۲)
  ۴۲ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۴۳ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۴۴ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۴۵ -  اتل متل توتوله (۱۳۵۱)
  ۴۶ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۴۷ -  عطش (۱۳۵۱)
  ۴۸ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۴۹ -  قايقرانان (۱۳۵۱)
  ۵۰ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)
  ۵۱ -  نقره داغ (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.