سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی مهانی

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۳) / امور فني صدا (۱) / دستيار صدابردار (۵) / افكت (۲۲) / لابراتوار (۳) / چاپ (۳) / دستيار چاپ (۵) / دستيار لابراتوار  (۵) فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پرستش (۱۳۵۷)
  ۲ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۳ -  مرگ در باران (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار صدابردار  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۲ -  مخترع 2001 (۱۳۷۰)
  ۳ -  عشق قارون (۱۳۴۷)
  ۴ -  جاده زرين سمرقند (۱۳۴۶)
  ۵ -  پيمان دوستي (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. افكت  : (۲۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  حسنك (۱۳۷۰)
  ۲ -  پرستش (۱۳۵۷)
  ۳ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۴ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)
  ۵ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۶ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۷ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)
  ۸ -  اضطراب (۱۳۵۴)
  ۹ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  زنجيري (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  طاهر (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  قربون زن ايروني (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  احمد چوپان (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  جدال در كوير (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  علي سورچي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۲ -  داغ ننگ (۱۳۴۴)
  ۳ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. چاپ  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۲ -  داغ ننگ (۱۳۴۴)
  ۳ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار چاپ  : (۵)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
  ۲ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۳ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۴ -  سركش (۱۳۴۳)
  ۵ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار لابراتوار  : (۵)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
  ۲ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۳ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۴ -  سركش (۱۳۴۳)
  ۵ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.