سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

صادق جلالی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۱) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۴) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / تهيه كننده (۱) / گرافيست  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   تهيه كننده   گرافيست  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  راز خنجر (۱۳۶۹)
  ۲ -  ريحانه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   تهيه كننده   گرافيست  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   تهيه كننده   گرافيست  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)
  ۲ -  خسوف (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   تهيه كننده   گرافيست  
 1. مدير توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)
  ۲ -  راز خنجر (۱۳۶۹)
  ۳ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)
  ۴ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   تهيه كننده   گرافيست  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   تهيه كننده   گرافيست  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   تهيه كننده   گرافيست  
 1. گرافيست  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر غريب (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.