سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد صاحب جمع

 

فيلم شناسی :   تداركات (۱) / دستيار تداركات (۳) / امور فني صدا (۱) / دستيار صدابردار (۲) / افكت  (۲) فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۲ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)
  ۳ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مدار بسته (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. دستيار صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)
  ۲ -  فرار (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)
  ۲ -  صف (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.