سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رسول سيفی

 

فيلم شناسی :   هماهنگي توليد (۱) / تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / افكت (۷) / صدابرداري استوديو  (۱) فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   تداركات   دستيار تداركات   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. هماهنگي توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   تداركات   دستيار تداركات   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۲ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   تداركات   دستيار تداركات   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   تداركات   دستيار تداركات   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. افكت  : (۷)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)
  ۲ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۳ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)
  ۴ -  مدار بسته (۱۳۶۴)
  ۵ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)
  ۶ -  صف (۱۳۶۳)
  ۷ -  فرار (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   تداركات   دستيار تداركات   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه عنكبوت (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.