سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز محقق

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱۴) / گروه كارگرداني (۱) / منشي صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار صحنه و لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۲ -  دام (۱۳۷۴)
  ۳ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۴ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۵ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)
  ۶ -  ضربه طوفان (۱۳۷۲)
  ۷ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)
  ۸ -  گالان (۱۳۶۹)
  ۹ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  ترن (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  سازمان 4 (۱۳۶۶)
  ۱۲ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)
  ۱۳ -  سفير (۱۳۶۱)
  ۱۴ -  همراهان (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار صحنه و لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار صحنه و لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نابخشوده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار صحنه و لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافران (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار صحنه و لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  صف (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار صحنه و لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.