سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

  تاريخ و محل تولد


نام مستعار :

 زندگينامه  

توضيح

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / مدير توليد (۹) / سرمايه گذار (۱) / تهيه كننده (۳) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده   تداركات  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۲ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)
  ۳ -  گراند سينما (۱۳۶۷)
  ۴ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۵ -  طائل (۱۳۶۳)
  ۶ -  مرگ سفيد (۱۳۶۲)
  ۷ -  دست شيطان (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده   تداركات  
 1. مدير توليد  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۲ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۳ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)
  ۴ -  ريحانه (۱۳۶۸)
  ۵ -  ساوالان (۱۳۶۸)
  ۶ -  فاني (۱۳۶۸)
  ۷ -  طوبي (۱۳۶۷)
  ۸ -  معما (۱۳۶۵)
  ۹ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده   تداركات  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده   تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۲ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۳ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.