سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فاطمه ثقفی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۱) / منشي صحنه (۳) / بازيگر  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   منشي صحنه   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بيوگرافي (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   منشي صحنه   بازيگر  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روسي (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   منشي صحنه   بازيگر  
 1. منشي صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روسي (۱۳۹۷)
  ۲ -  مردي كه اسب شد (۱۳۹۳)
  ۳ -  همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   منشي صحنه   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۲ -  جاده عشق (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.