سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

دنيا فنی زاده

 

فيلم شناسی :   عروسك گردان (۱) / بازيگران عروسكي (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   با تشكر از  
 1. عروسك گردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   با تشكر از  
 1. بازيگران عروسكي  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و سروناز (۱۳۸۱)
  ۲ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.