سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آذر معماريان

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / با تشكر از (۱) / تبليغات  (۱)



 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   جانشين مدير توليد   با تشكر از   تبليغات  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ازدواج به سبك ايراني (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   جانشين مدير توليد   با تشكر از   تبليغات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آل (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   جانشين مدير توليد   با تشكر از   تبليغات  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   جانشين مدير توليد   با تشكر از   تبليغات  
 1. تبليغات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ازدواج به سبك ايراني (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.