سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی معماری

 

فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار (۱) / لابراتوار (۸) / چاپ  (۷) فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كريستال (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)
  ۲ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)
  ۳ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۴ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۵ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۶ -  هي جو (۱۳۶۷)
  ۷ -  گودال (۱۳۶۵)
  ۸ -  جستجو در شهر (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۷)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)
  ۲ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۳ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۴ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۵ -  هي جو (۱۳۶۷)
  ۶ -  گودال (۱۳۶۵)
  ۷ -  جستجو در شهر (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.