سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

گالوست گوركيان

 

فيلم شناسی :   تدوين (۱) / تنظيم موسيقي (۱) / آهنگساز (۴) / نوازنده (۱) / انتخاب موزيك (۵) / صدابردار (۵) / ميكس (۱۷) / امور فني صدا (۲) / افكت (۳۹) / امور فني  (۵) فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. تنظيم موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  راز (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. آهنگساز  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)
  ۲ -  دو آقاي با شخصيت (۱۳۵۴)
  ۳ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۴ -  اين دست كجه (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بي گناه (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. انتخاب موزيك  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۲ -  شارلوت به بازارچه مي آيد (۱۳۵۶)
  ۳ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۴ -  دلقك (۱۳۵۵)
  ۵ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. صدابردار  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شارلوت به بازارچه مي آيد (۱۳۵۶)
  ۲ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۳ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۴ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۵ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. ميكس  : (۱۷)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  در محاصره (۱۳۶۰)
  ۲ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)
  ۳ -  واسطه ها (۱۳۵۶)
  ۴ -  بي گناه (۱۳۵۵)
  ۵ -  راز (۱۳۵۵)
  ۶ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۷ -  اسلحه (۱۳۵۴)
  ۸ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)
  ۹ -  دو آقاي با شخصيت (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  شاهرگ (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  اين دست كجه (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  ياران (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جوانمرد (۱۳۵۳)
  ۲ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. افكت  : (۳۹)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  در محاصره (۱۳۶۰)
  ۲ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)
  ۳ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۴ -  زن و زمين/خوش غيرت (۱۳۵۷)
  ۵ -  نفس گير (۱۳۵۷)
  ۶ -  شارلوت به بازارچه مي آيد (۱۳۵۶)
  ۷ -  طغيانگر (۱۳۵۶)
  ۸ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۹ -  واسطه ها (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  دلقك (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  شاهرگ (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  آب (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  تركمن (۱۳۵۳)
  ۱۹ -  خشم و خون (۱۳۵۳)
  ۲۰ -  ميرم بابا بخرم (۱۳۵۳)
  ۲۱ -  ياران (۱۳۵۳)
  ۲۲ -  پريزاد (۱۳۵۲)
  ۲۳ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)
  ۲۴ -  خروس (۱۳۵۲)
  ۲۵ -  خيالاتي (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  دل خودش مي خواد (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  زن باكره (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  سر طلايي (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  غول (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  مترس (۱۳۵۲)
  ۳۲ -  هشتمين روز هفته (۱۳۵۲)
  ۳۳ -  پخمه (۱۳۵۱)
  ۳۴ -  جهنم + من (۱۳۵۱)
  ۳۵ -  دشنه (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  سر گروهبان (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  غريبه (۱۳۵۱)
  ۳۸ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۳۹ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. امور فني  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اسلحه (۱۳۵۴)
  ۲ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۳ -  جوانمرد (۱۳۵۳)
  ۴ -  سلام بر عشق (۱۳۵۳)
  ۵ -  مرد شب (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.