سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی سجاده چی

 زندگينامه  

مهدي سجاده چي سال 1340 در تهران متولد شد. وي كار فيلمنامه نويسي در سينما را از سال 1368 با «پاتال و آرزوهاي كوچك»، همكاري «مسعود كرامتي» آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۷) / بازنويسي فيلمنامه (۲) / مشاور فيلمنامه (۴) / پرداخت نهايي (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سوفي و ديوانه (۱۳۹۵)
  ۲ -  روز سوم (۱۳۸۵)
  ۳ -  قاعده بازي (۱۳۷۶)
  ۴ -  هفت سنگ (۱۳۷۶)
  ۵ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۶ -  دمرل (۱۳۷۲)
  ۷ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تراژدي (۱۳۹۲)
  ۲ -  گام هاي شيدايي (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سياه باز (۱۳۹۹)
  ۲ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۳ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۴ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موج مرده (۱۳۷۹)
  ۲ -  برج مينو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.