سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسام الدين شهيدی

 

فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده (۱) / نورپرداز (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۴) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده   نورپرداز   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده   نورپرداز   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. نورپرداز  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۲ -  تابع قانون (۱۳۷۱)
  ۳ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده   نورپرداز   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)
  ۲ -  پناهنده (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده   نورپرداز   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عقود (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده   نورپرداز   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اتاق يك (۱۳۶۵)
  ۲ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)
  ۳ -  كيلومتر پنج (۱۳۶۱)
  ۴ -  آفتاب نشينها (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده   نورپرداز   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تنگنا (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.