سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داوود سليمان جاه

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار تهيه كننده (۱) / دكور (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تهيه كننده   دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تهيه كننده   دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تهيه كننده   دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تهيه كننده   دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اتاق يك (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تهيه كننده   دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تهيه كننده   دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  الماس بنفش (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.