سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی محمد شاملو

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار توليد (۱) / مدير تداركات (۴) / تداركات (۲) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۲ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۲ -  حسنك (۱۳۷۰)
  ۳ -  مدرك جرم (۱۳۶۴)
  ۴ -  مرز (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  راز كوكب (۱۳۶۸)
  ۲ -  برگ و باد (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.